Computer Vision Researcher (Plzeň, Praha)

Aktuálně rozšiřujeme náš tým o Computer Vision Specialistu.  Přidejte se k nám a pracujte s námi na nevšedních projektech!

Co budete/můžete dělat:

» Aplikovaný výzkum, respektive přenášet state-of-the-art přístupy do praktického využití.

» Spolupracovat na projektech spolu s předními univerzitami.

» Vytvářet software například pro zabezpečení letiště Václava Havla.

» Podílet se na vývoji algoritmů pro zpracování výstupů z kamerových systémů.

» Vyvíjet systém pro video monitoring železničních přejezdů.

» Vyvíjet algoritmy pro porovnávání cenin.

Co bychom od vás chtěli:

» Minimálně bakalářský titul se zaměřením na Machine Learning a Computer Vision, popřípadě informatiku nebo aplikovanou matematiku.

» Znalost základních přístupů v oblasti Computer Vision.

» Znalost minimálně jednoho programovacího jazyka (Python / C++ / Java apod.).

» Znalost knihovny OpenCV.

» Schopnost a ochota se učit novým věcem (např. jiným programovacím jazykům).

» Obecné povědomí o vývoji softwaru.

» Kritické myšlení.

» Angličtina na úrovni potřebné ke čtení odborné literatury

S čím vyniknete:

» Magisterským / Doktorským titulem se zaměřením na Machine Learning a Computer Vision, popřípadě Informatiku nebo aplikovanou matematiku.

» Znalostí současných přístupů v oblastech Computer Vision, Machine Learning apod.

» Se znalostí alespoň jednoho deep learning frameworku (Caffe, pyTorch, TF …).

» Bilingvitou v programovacích jazycích.

» Publikační činností na známých konferencích.

» Svým projektem například na GitHubu.

» Zkušeností s paralelním programováním.

Na co se můžete těšit:

» Nejkrásnější výhled na centrum Plzně nebo Prahy.

» Dobrou partu lidí.

» Dostatek času na odpočinek: 25 dní dovolené a Sick Days.

» Multisport kartu, příspěvek na penzijní pojištění, zaměstnanecké akce.

 

Nahrajte Vaše CV (max. velikost souboru 2MB)

Odkud jste se o CertiConu dozvěděl(a)?:*„Poskytnutím svých osobních údajů souhlasím se zařazením osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů uvedených jak v zaslaném emailu (tedy jméno, příjmení a e-mail) tak i v mnou zaslaném životopise (dále jen „údaje“) do databáze společnosti CertiCon a.s., se sídlem Evropská 2758/11, Dejvice, 160 00 Praha 6, zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4355 (dále jen „společnost“), jakožto správce pro účely personální agendy, tj. zejména pro vedení mě jako uchazeče o zaměstnání, a to na dobu neurčitou, tj. doby žádosti o likvidaci osobních údajů. Beru na vědomí, že mám práva dle § 11, 12 a § 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že mohu bezplatně kdykoliv na adrese správce požadovat likvidaci osobních údajů, že mám právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, atd.. V případě pochybností o dodržování práv se mohu obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.“