PODZIMNÍ OPEN DAYS

Přijďte si společně s námi užít odpoledne na pobočkách v Plzni a Praze (lokalitu vyberte ve formuláři níže) , zasoutěžit si o knihu Města budoucnosti a dozvědět se o projektech, na kterých pracujeme:

  • Průmysl 4.0, Praha i Plzeň – řešení pro rozvrhování a plánování výroby se zaměřením na letecký průmysl
  • CertiConVis, Praha i Plzeň – vývoj vlastního řešení pro technologii computer vision
  • Healthcare, Praha – vývoj SW a aplikací pro kardiostimulátory (americký zákazník)

Čeká Vás dobrá káva, něco na zub a samozřejmě mnoho nových poznatků, které Vám pomohou rozšířit znalosti.Chtěl bych se zúčastnit podzimních "CERTICON OPEN DAYS" v termínu a lokalitě:
Dobrovolně souhlasím se zpracováním zaslaných osobních údajů společností CertiCon a.s., IČO 25083341, se sídlem Evropská 2758/11, 160 00 Praha 6 (dále jen „správce“), za účelem vedení mé osoby v evidenci uchazečů o zaměstnání u správce a případné zasílání nabídek zaměstnání u správce.

Souhlasím Dále pak souhlasím se zpracováním těchto osobních údajů správcem pro účely zasílání obchodních a marketingových sdělení správce a pozvánek na akce, veletrhy a workshopy.
Osobní údaje budou zpracovávány do okamžiku odvolání souhlasu, nebo dokud to bude nezbytné, nejdéle však po dobu pěti let. Před uplynutím tohoto období mne mohou zaměstnanci správce kontaktovat za účelem obnovení souhlasu. Souhlas mohu vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na emailovou adresu hr@certicon.cz nebo zasláním dopisu na adresu sídla správce.
Beru na vědomí, že ve vztahu k poskytnutým osobním údajům mám právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu a doplnění osobních údajů, právo na jejich výmaz, právo na přenositelnost osobních údajů, právo na omezení zpracování osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V případě pochybností o zákonnosti zpracování osobních údajů se mohu obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Zpracování osobních údajů bude realizováno na území Evropské Unie, osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí. Osobní údaje nebudou předmětem automatizovaného zpracování ani profilování.