Analytik/Developer, aplikace zachraňující lidské životy

Co u nás analytik na této pozici dělá?

» Vyvíjí aplikace pro tablety, která umožňuje lékařům monitorovat zdravotní stav pacienta s implantovaným kardiostimulátorem a upravovat funkce kardiostimulátoru tak, aby to co nejlépe vyhovovalo potřebám pacienta.

» Projekt má globální dopad, aplikace je využívána na klinikách na všech kontinentech.

» Vývoj probíhá v proprietárním jazyce (rádi Vás ho naučíme), který umožňuje jednoduchou algoritmizaci.

» Pracuje v MS technologiích a využívá verzovací systém TFS.

» Analyzuje uživatelských a systémových požadavků a specifikací.

» Komunikuje se zahraničním zákazníkem a podílí se na návrhu a způsobu implementace nových funkcionalit.

» Používá medicínský HW.

Nahrajte Vaše CV (max. velikost souboru 2MB)

Odkud jste se o CertiConu dozvěděl(a)?:*

Dobrovolně souhlasím se zpracováním zaslaných osobních údajů společností CertiCon a.s., IČO 25083341, se sídlem Evropská 2758/11, 160 00 Praha 6 (dále jen „správce“), za účelem vedení mé osoby v evidenci uchazečů o zaměstnání u správce a případné zasílání nabídek zaměstnání u správce.

Dále pak souhlasím se zpracováním těchto osobních údajů správcem pro účely zasílání obchodních a marketingových sdělení správce a pozvánek na akce, veletrhy a workshopy.

Osobní údaje budou zpracovávány do okamžiku odvolání souhlasu, nebo dokud to bude nezbytné, nejdéle však po dobu pěti let. Před uplynutím tohoto období mne mohou zaměstnanci správce kontaktovat za účelem obnovení souhlasu. Souhlas mohu vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na emailovou adresu gdpr@certicon.cz nebo zasláním dopisu na adresu sídla správce.

Veškerá Vaše práva, stejně jako další podrobnosti o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, umístěném na našich internetových stránkách na adrese https://www.certicon.cz/index.php/privacy-policy/