Angular Developer

Vyvíjíme aplikaci, která umožňuje zpracování a analýzu signálu z Holterova monitoru (EKG).

Holter EKG má velký význam v diagnostice přechodných poruch rytmu. Využívá se např. u pacientů s krátkodobými nárazovými obtížemi, u kterých při standardních vyšetřeních (vč. klasického EKG), nic nezjistíme.

Jaké vývojové prostředí používáme?

  • Back-end je primárně postaven na frameworku .NET Core, front-end se vyvíjí v Angular frameworku.

Jaké technologie používáme?

  • Angular, Typescript, Electron, HTML 5, TFS, C#, .NET Core, .NET Framework, Docker, Kubernetes, Azure

Náplň práce:

  • Implementace navrženého UI řešení.
  • Analýza požadavků na chování systému. Často analýza na základě implementace stávajícího systému, jelikož systémové požadavky jsou příliš obecné.
  • Diskuse s architekty ohledně možností nové implementace.
  • Řešení a rozhodování v technických otázkách.
  • Vlastní implementace kódu. Často formou pair programmingu.
  • Pravidelná týmová setkání, fungujeme v rámci Scaled Agile Frameworku, tj. stand-up meetingy, sprint a PI planning, retrospektivy.
  • Komunikace se zákazníkem v anglickém jazyce