C# .NET Core Developer

Chceš dělat vývoj webové aplikace zachraňující lidské životy?

Co u nás C# .NET Core Developer dělá?

  • Pracuje na front-endu v Angularu (5,6)
  • Na back-end používá C# (6.X, 7.X), .NET Core 2.1, ASP.NET Web API Core (REST), Entity Framework Core 2.1.
  • Používá další, již ověřené technologie, jako ASP.NET, WCF, Entity Framework
  • Zná a používá návrhové vzory
  • Používá podpůrné nástroje jako ReShaper, Octopus, GIT
  • Spolu se software test inženýrem analyzuje zákaznické požadavky
  • Píše UNIT a service testy
  • Komunikuje v angličtině s distribuovaným týmem
  • Účastní se stand upů, planning, review, retrospective meetingů