Computer Vision Researcher

Aktuálně rozšiřujeme náš tým o Computer Vision Specialistu.  Přidejte se k nám a pracujte s námi na nevšedních projektech!

Co budete/můžete dělat:

» Aplikovaný výzkum, respektive přenášet state-of-the-art přístupy do praktického využití.

» Spolupracovat na projektech spolu s předními univerzitami.

» Vytvářet software například pro zabezpečení letiště Václava Havla.

» Podílet se na vývoji algoritmů pro zpracování výstupů z kamerových systémů.

» Vyvíjet systém pro video monitoring železničních přejezdů.

» Vyvíjet algoritmy pro porovnávání cenin.

Co bychom od vás chtěli:

» Minimálně bakalářský titul se zaměřením na Machine Learning a Computer Vision, popřípadě informatiku nebo aplikovanou matematiku.

» Znalost základních přístupů v oblasti Computer Vision.

» Znalost minimálně jednoho programovacího jazyka (Python / C++ / Java apod.).

» Znalost knihovny OpenCV.

» Schopnost a ochota se učit novým věcem (např. jiným programovacím jazykům).

» Obecné povědomí o vývoji softwaru.

» Kritické myšlení.

» Angličtina na úrovni potřebné ke čtení odborné literatury

S čím vyniknete:

» Magisterským / Doktorským titulem se zaměřením na Machine Learning a Computer Vision, popřípadě Informatiku nebo aplikovanou matematiku.

» Znalostí současných přístupů v oblastech Computer Vision, Machine Learning apod.

» Se znalostí alespoň jednoho deep learning frameworku (Caffe, pyTorch, TF …).

» Bilingvitou v programovacích jazycích.

» Publikační činností na známých konferencích.

» Svým projektem například na GitHubu.

» Zkušeností s paralelním programováním.

Na co se můžete těšit:

» Nejkrásnější výhled na centrum Plzně.

» Dobrou partu lidí.

» Dostatek času na odpočinek: 25 dní dovolené a Sick Days.

» Multisport kartu, příspěvek na penzijní pojištění, zaměstnanecké akce.

 

Nahrajte Vaše CV (max. velikost souboru 2MB)

Odkud jste se o CertiConu dozvěděl(a)?:*

Dobrovolně souhlasím se zpracováním zaslaných osobních údajů společností CertiCon a.s., IČO 25083341, se sídlem Evropská 2758/11, 160 00 Praha 6 (dále jen „správce“), za účelem vedení mé osoby v evidenci uchazečů o zaměstnání u správce a případné zasílání nabídek zaměstnání u správce.

Dále pak souhlasím se zpracováním těchto osobních údajů správcem pro účely zasílání obchodních a marketingových sdělení správce a pozvánek na akce, veletrhy a workshopy.
Osobní údaje budou zpracovávány do okamžiku odvolání souhlasu, nebo dokud to bude nezbytné, nejdéle však po dobu pěti let. Před uplynutím tohoto období mne mohou zaměstnanci správce kontaktovat za účelem obnovení souhlasu. Souhlas mohu vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na emailovou adresu gdpr@certicon.cznebo zasláním dopisu na adresu sídla správce. Veškerá Vaše práva, stejně jako další podrobnosti o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, umístěném na našich internetových stránkách na adrese https://www.certicon.cz/index.php/privacy-policy/