Java developer pro letecký průmysl

Co u nás Developer na této pozici dělá?
  • Podílí se na vývoji komplexního řešení na projektu v oblasti rozvrhování výroby dopravních letadel
  • Jako člen projektového týmu spolupracuje na implementaci grafových algoritmů s využitím technologie constraint a linear programming a paralelizaci výpočtu pomocí multi-agentního systému na platformě JADE
  • Může se podílet přímo na optimalizaci algoritmů, nebo programovat nové algoritmy optimalizované výzkumným týmem do produkční verze našeho software
  • Aplikace jsou založené na technologiích Java SE 8, Choco solver a OR-tools (constraint a linear programming), JADE, NetBeans platform, RabbitMQ, Openshift