Manažer obchodu

Našemu obchodnímu týmu schází zkušený člověk, který zastřeší obchodní aktivity firmy a bude je efektivně řídit. Budete stát v čele obchodu firmy, která nabízí velmi zajímavé SW řešení. Pojďte se stát součástí naší firmy a udávat směr obchodní strategie a marketingových aktivit. Hledáme člověka, který dokáže mít ostré lokty v uzavírání obchodů, dokáže reprezentovat cíle společnosti a zároveň dokáže motivovat svůj tým k nejlepším výsledkům.

Na čem budete pracovat?

» Navrhování obchodní strategii v rámci prodeje nabízených produktů a služeb. Tvorba obchodní plánu prodeje produktů a služeb (roční i dlouhodobý) pro všechny produkty firmy.

» Pravidelné hodnocení plnění obchodního plánu, kontrola činnosti obchodníků a podpora jejich výsledků.

» Kontrola a hodnocení úspěšnosti obchodních aktivit jednotlivých obchodníků (od přijetí poptávky po podpis smlouvy).

» Získávání informací o strategiích, postupech, způsobech prodeje konkurence.

» Navrhování požadavků na rozvoj produktů.

» Zodpovědnost za dodržování metodik řízení a evidence obchodních případů.

» Tvorba podkladů pro marketingový plán firmy.

» Navržení systému odměňování obchodníků.

» Kvalifikační rozvoj zaměstnanců obchodního oddělení.

Za co nesete zodpovědnost?

» Stanovení obchodní strategie prodeje a cen.

» Sestavení ročního obchodního plánu po produktech.

» Zajištění plnění obchodního plánu firmy.

» Vztahy s obchodními partnery.

» Personální naplnění obchodního oddělení.

» Zodpovědnost za podané nabídky, které schvaluje.

» Předkládání měsíčních předpovědí příjmů do finančního plánu.

Co byste měl/a znát?

» Znalost obchodního práva, oboru a potřeb oboru, konkurence na trhu, předmětu podnikání firmy.

» Praxe na obdobné pozici alespoň 5 let.

» Vysokoškolské vzdělání.

» Znalost principů marketingu.

» Zkušenost v jednání a vystupování, řízení týmů.

» Znalost prostředí IT a konkurence v oboru.

» Znalost AJ na B2 úrovni.

 

Nahrajte Vaše CV (max. velikost souboru 2MB)

Odkud jste se o CertiConu dozvěděl(a)?:*

Dobrovolně souhlasím se zpracováním zaslaných osobních údajů společností CertiCon a.s., IČO 25083341, se sídlem Evropská 2758/11, 160 00 Praha 6 (dále jen „správce“), za účelem vedení mé osoby v evidenci uchazečů o zaměstnání u správce a případné zasílání nabídek zaměstnání u správce.

Dále pak souhlasím se zpracováním těchto osobních údajů správcem pro účely zasílání obchodních a marketingových sdělení správce a pozvánek na akce, veletrhy a workshopy.

Osobní údaje budou zpracovávány do okamžiku odvolání souhlasu, nebo dokud to bude nezbytné, nejdéle však po dobu pěti let. Před uplynutím tohoto období mne mohou zaměstnanci správce kontaktovat za účelem obnovení souhlasu. Souhlas mohu vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na emailovou adresu gdpr@certicon.cz nebo zasláním dopisu na adresu sídla správce.

Veškerá Vaše práva, stejně jako další podrobnosti o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, umístěném na našich internetových stránkách na adrese https://www.certicon.cz/index.php/privacy-policy/