Pro oblast aplikovaného výzkumu hledáme novou kolegyni či kolegu se vztahem k nejnovějším technologiím a výzkumu.

Přidej se k nám a pracuj s námi na nevšedních projektech!

A na jakém projektu se budeš podílet?

CYBER PSG – analýza spánkových dat pro klinickou praxi a výzkum. Pokročilé zpracování signálu pomocí metod umělé inteligence a strojového učení.

Co oceníme?

 • Výbornou znalost jazyka C# 6.0 (7.0 a vyšší výhodou) a platformy .Net.
 • Dobrou znalost návrhových vzorů.
 • Znalost principů Inversion of Control a Dependency Injection.
 • Základy WPF.
 • Práce s verzovacím systémem a nástrojem na správu požadavků.
 • Základní znalost C99, základy C++11 a STL.
 • Základní znalosti jazyka Python 3.

S čím vyniknete?

 • Znalost vzoru MVVM.
 • Zkušenosti s optimalizací software, práce s profilerem.
 • Zkušenosti s návrhem cloud aplikací.
 • Zkušenosti se zpracováním signálů či Big Data.
 • Zkušenosti s vytvářením, údržbou a využitím automatizovaných testů a continuous integration.
 • Práce se systémy Git a Jira.
 • Znalost Win32 API, P/Invoke a C++/CLI.

 

Nahrajte Vaše CV (max. velikost souboru 2MB)

Odkud jste se o CertiConu dozvěděl(a)?:*

Dobrovolně souhlasím se zpracováním zaslaných osobních údajů společností CertiCon a.s., IČO 25083341, se sídlem Evropská 2758/11, 160 00 Praha 6 (dále jen „správce“), za účelem vedení mé osoby v evidenci uchazečů o zaměstnání u správce a případné zasílání nabídek zaměstnání u správce.

Dále pak souhlasím se zpracováním těchto osobních údajů správcem pro účely zasílání obchodních a marketingových sdělení správce a pozvánek na akce, veletrhy a workshopy.

Osobní údaje budou zpracovávány do okamžiku odvolání souhlasu, nebo dokud to bude nezbytné, nejdéle však po dobu pěti let. Před uplynutím tohoto období mne mohou zaměstnanci správce kontaktovat za účelem obnovení souhlasu. Souhlas mohu vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na emailovou adresu gdpr@certicon.cznebo zasláním dopisu na adresu sídla správce

Veškerá Vaše práva, stejně jako další podrobnosti o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, umístěném na našich internetových stránkách na adrese https://www.certicon.cz/index.php/privacy-policy/