SW tester – železniční doprava

Čemu se na projektu věnujeme?

 • Pracujeme na vývoji a testování GSM-R terminálu, který používají dispečeři železniční dopravy. Zjednodušeně řešeno se jedná o telefonní zařízení s mnoha specializovanými funkcemi, které usnadňují řízení železničního provozu.
 • Námi vyvíjené terminály používají železniční organizace v řadě zemích světa (Evropa, Asie, Austrálie…).
 • V současné době potřebujeme posílit testovací tým, který nám pomáhá udržet kvalitu produktu v souladu s očekáváním zákazníka.
 • Testování probíhá manuálně, snažíme se ale zavést automatizované testy v proprietárním frameworku, abychom dosáhli většího pokrytí funkcionality.

Jak vlastní testování vypadá a co tvoří hlavní náplň

 • Zajištění celého testovacího procesu na terminálu – HW IPphone s námi dodávaným SW
 • Test analýza business requirements a vytvoření testovacích případů
 • Samotné testování nové funkcionality a bug fixů

S čím v testování začínáme

 • Vytváření automatizovaných testů v Gherkinu (Domain Specific Languange – skriptovací jazyk navržený tak, aby se očekávané chování aplikace dalo popsat i neprogramátorem)
 • Automatické testy se pak spouštějí v proprietárním frameworku CATS, vytvořeným u našeho zákazníka, s jehož rozšiřování pokračujeme v CertiConu v Plzni

A co je potřeba znát/mít

 • Pečlivost, samostatnost, analytické myšlení
 • Základy jazyka Javy výhodou
 • Základní programovací konstrukce výhodou