Test Engineer pro oblast zdravotnictví


  • Budete testovat webové aplikace pro oblast medical psané v C# .NET Core, které umožňují lékaři monitorovat zdravotní stav pacienta s implantovaným kardiostimulátorem
  • Vyvíjet automatické testy a scénáře
  • Analyzovat požadavky zákazníka (komunikace v angličtině)
  • Psát dokumentaci a reportovat chyby
  • Budete v denním kontaktu s vývojovými týmy
  • A budete používat agilní přístup k vývoji aplikací