Tester pro Computer Vision

  • Vyvíjíme a dodáváme náš vlastní produkt, který analyzuje obrazová data z kamerových systémů. Základem produktu jsou technologie z oblasti počítačového vidění a neuronových sítí, jeho součástí je ale také sofistikované webové uživatelské rozhraní.
  • Tento náš produkt CertiConVis se uplatní ve všech oblastech Smart Cities – zefektivnění a zlepšení bezpečnosti a ostrahy, analýzách chování zákazníků obchodních domů, chytrých parkovištích, detekcích podezřelého chování, analýzách dopravních situací a v řadě dalších.
  • Úkolem manuálního testera je testování webového rozhraní systému. Součástí práce je vytváření testovacích scénářů, manuální testování a nacházení chyb, vytváření dokumentace, spolupráce na návrhu nových funkcí dle požadavků zákazníka – je skvělé vidět výsledek své vlastní práce v realitě.
  • Pro práci testera je potřebná dobrá znalost angličtiny, protože veškerou dokumentaci vedeme v anglickém jazyce, pečlivost, pozornost, systematičnost, cit pro detail, samostatnost, trpělivost a preciznost.
  • Pro testování používáme Jiru, Confluence, TeamCity, Selenium, Javu a Git. Není potřeba praktická zkušenost se všemi nástroji.
  • Fungujeme ve čtrnáctidenních sprintech, náš tým má asi dvacet lidí a je rozdělený na tři skupiny – dvě vývojářské a jednu testerskou. Část týmu je v Praze, a přesto jsme všichni v denním kontaktu.
  • Práce u nás je kreativní a zajímavá, s fajn kolegy v týmu a příjemném pracovní prostředí.