Tester pro oblast automotive

  • Budete dělat skriptovací a exploratory testy pro diagnostiku vozidel
  • Navrhovat testovací scénář a sepisovat dokumentaci
  • Připravovat simulační data a implementovat automatizovaný test (Java, QF Test, Python, …)
  • Revidovat a analyzovat výsledky „nočních testů“
  • Updatovat, stabilizovat a reportovat vzniklé chyby
  • Automaticky testovat (např.Selenium)
  • Pracovat s verzovacími / bugtrackingovými systémy (Jira, SVN, Git, …)