Web developer – aplikace zachraňující lidské životy

Stavíme tým pro nový projekt zaměřený na webové aplikace, které pomáhají lékařům sbírat informace o pacientech s implantovanými cardio zařízeními. Staňte se součástí fajn party a pojďte s námi vyvíjet SW, který zachraňuje lidské životy. Pro vývoj budete navíc využívat nové technologie!

» Budete vyvíjet backend webové aplikace za použití  technologií: .NET Core (C#), ASP.NET Web API Core, Entity Framework Core

» Pracovat ve vývojovém prostředí Visual Studio Code

» Vyvíjet UNIT testy

» Analyzovat uživatelské a systémové požadavky a specifikace

» Komunikovat se zákazníkem a podílet se na implementaci nových funkcionalit

Vývojář na této pozici zná:

» OOP, C#, .NET, webových technologií.

» Verzovací systémy.

» Má angličtinu min. na úrovní B1 (schopnost psaní emailů, porozumění i komunikace).

 

Nahrajte Vaše CV (max. velikost souboru 2MB)

Odkud jste se o CertiConu dozvěděl(a)?:*

Dobrovolně souhlasím se zpracováním zaslaných osobních údajů společností CertiCon a.s., IČO 25083341, se sídlem Evropská 2758/11, 160 00 Praha 6 (dále jen „správce“), za účelem vedení mé osoby v evidenci uchazečů o zaměstnání u správce a případné zasílání nabídek zaměstnání u správce.

Dále pak souhlasím se zpracováním těchto osobních údajů správcem pro účely zasílání obchodních a marketingových sdělení správce a pozvánek na akce, veletrhy a workshopy.

Osobní údaje budou zpracovávány do okamžiku odvolání souhlasu, nebo dokud to bude nezbytné, nejdéle však po dobu pěti let. Před uplynutím tohoto období mne mohou zaměstnanci správce kontaktovat za účelem obnovení souhlasu. Souhlas mohu vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na emailovou adresu gdpr@certicon.cz nebo zasláním dopisu na adresu sídla správce.

Veškerá Vaše práva, stejně jako další podrobnosti o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, umístěném na našich internetových stránkách na adrese https://www.certicon.cz/index.php/privacy-policy/